Mariusz Frey - Fundator/Prezes

Od dziecka jestem pasjonatem minerałów. Spełniam moje marzenia i czasem wspieram tych, którzy tego potrzebują w spełnianiu ich własnych. Odkąd pamiętam czuję powołanie bycia liderem i nauczycielem dla innych, poprzez dzielenie się ważnymi dla mnie informacjami i moją wiedzą. Jestem dla niektórych tym, kogo potrzebowałem w dzieciństwie, a kogo nie mogłem znaleźć. Czując potrzebę dzielenia się tym w co wierzę i co wiem, postanowiłem pozostawiać dla innych na mojej drodze życia znaki w postaci zdarzeń, filmów, dzieł artystycznych i słów, tak aby inni, kiedy poczują taką potrzebę mieli możliwość skorzystania z ich potencjału. Pomiędzy marzeniami takimi jak praca z minerałami, tworzeniem Ussuali i byciem nauczycielem, jest jeszcze wiele innych, które realizuję. Jednym z ważniejszych jest różnie przez wielu rozumiany rozwój Świadomości, co opisuję szerzej między innymi w filmach, które tworzę i na spotkaniach, które organizuję. Jedną z ważniejszych działalności, których jestem współtwórcą razem z tymi, którzy wspierają projekt, do którego zachęcam też Ciebie, jest Fundacja Ussual. Ma ona na celu trwałe zregenerowanie fundamentu społeczeństwa i wyzwolenie ukrytego potencjału w nas wszystkich. Więcej informacji o fundacji można znaleźć na  stronie Ussual.org i w filmach  o fundacji, w zakładce Galeria Zdarzeń. Moją lekcją, którą niosę dla siebie i dla innych, jest pokazywanie, czym jest dla mnie droga Miłości. Droga na której świeci się przykładem najbardziej jak się potrafi. Droga do której zachęcam również Ciebie.

Logo i nazwa Ussual

Amulet, który stworzyłem z drzewa, które było dla mnie bardzo ważne. Pamiątka i narzędzie, które mi przypomina po co robię to, co robię i jestem tym, kim jestem. Wskazuje mi drogę i przypomina cel w tym rozdziale mojego życia, pomagając również w programowaniu mojej podświadomości. Obecnie jest częścią mojego logo i zarejestrowanego znaku słowno towarowego ze słowem „Ussual”. Kiedy słowa były tworzone przez szlachtę, każda litera niosła ze sobą ukryte znaczenie. Tutaj dobrym przykładem jest słowo ul, które w języku polskim oznacza domek dla pszczół, gdzie „U” jest symbolem otwartej drogi, bo wydeptana i często używana droga, tworzy wgłębienie, które u przypomina, a „L” jest symbolem wysokich wibracji. Gdy wypowiadamy „L” unosimy język ku górze do podniebienia. Mały znak, a daje do myślenia. Mamy więc otwartą drogę do wysokich wibracji. Pszczoły latają, zapylają kwiaty, tworzy się życie i co za tym idzie, dużo piękna i wysokich wibracji.
Ussual to lampy z minerałów i kamieni szlachetnych, między innymi z elementami żywiołów, szkła i drewna. „U” jest symbolem otwartej drogi. „S” jest symbolem niskich wibracji, wyglądem przypominającym wijącego się węża. Wąż też syczy i porusza się najniżej na ziemi jak to możliwe i dlatego też jest symbolem niskiej wibracji. Ktoś mógłby zapytać. Jak to? Piękne ekskluzywne lampy ze wspaniałych minerałów i kamieni szlachetnych, a jest to otwarta droga do niskich wibracji? Tak! Jest to ostrzeżenie przed niskimi wibracjami. Ostrzeżeniem przed zazdrością, zawiścią, chciwością… Tam gdzie piękno i bogactwo, tam łatwiej o takie rzeczy, a Ussuale tworzą takie możliwości. Kolejne „S”, czyli niska wibracja i kolejne „U”, czyli otwarta droga. Jest to jasny znak, że będąc w niskiej wibracji, takiej jak bieda, niedostatek i ubóstwo, jest możliwość za pomocą Ussuali z niej wyjść i rozpocząć nowy początek, ponieważ „A” jest początkiem alfabetu i też początek symbolizuje. Początek do wysokiej wibracji, czyli „L”. Przy wypowiadaniu z językiem ku górze. Ussual, teraz już znasz jego znaczenie. Ussual, z szacunku zawsze piszę to z wielkiej litery.
Ussuale są jedną z dróg do wsparcia i finansowania Fundacji Ussual, której jednym z celów głównych jest sadzenie drzew i tworzenie ogrodów społecznych. Tak więc warto wiedzieć, że tam gdzie jest ten znak i wspierasz nasze działanie, tam wspierasz też projekt Ussual. Szczegóły na stronie fundacji Ussual.org 
Jestem twórcą i pomysłodawcą Ussuali. Wiedziałem, że będę je tworzył, zanim powstała technologia umożliwiająca ich wykonanie. Widziałem to już jako młodzieniec w „mojej głowie”. Ja to po prostu wiedziałem. Taka moja wola i przeznaczenie w tym wcieleniu, w tym wariancie zdarzeń.

O Nas

Tworzymy grupę ludzi, dla których rozwój świadomości jest jednym z celów życia. Ludzi, dla których czynienie dobra i dbanie o planetę jest ważnym elementem istnienia. Zmieniamy świat w stronę lepszego jutra, aby przyszłym pokoleniom żyło się lepiej.