Cele Fundacji

1)prowadzenie i wspieranie działalności kulturowej, naukowej, edukacyjnej i oświatowej, ze
szczególnym uwzględnieniem nauki zdrowego stylu życia i ochrony środowiska naturalnego,
w tym sadzenia i uprawy roślin, oraz tworzenia sadów społecznych.
2)organizowanie spotkań integracyjnych dzieci z domów dziecka i seniorów, w szczególności

dla osób powyżej 65 roku życia, oraz aktywizacji zawodowej seniorów w szczególności powyżej 65 roku życia.

3)działanie na rzecz przestrzegania naturalnych praw człowieka, w szczególności wolności
jednostki, własności prywatnej, oraz prawa do zdrowia i życia.
4)działanie mające na celu pogłębienie świadomości i wiedzy związanej z działaniem planety
Ziemi i organizmów żywych, zwłaszcza organizmu ludzkiego.
5)aktywizacja zawodowa i integracja społeczna obcokrajowców.